زایمان سخت

مشتاق زایمان طبیعی بودم ولی بهم گفتند تو نمی تونی!

اگر خانم بارداری مشتاقانه بخواهد، شرایط زایمان طبیعی برایش وجود دارد. حتما شنیدید که برخی خانم های باردار نازنین با تمام وجود می خواهند زایمان طبیعی کنند و از دردهای زایمان هم هراسی ندارند. بعضا کلاسی هم رفته اند. ولی متاسفانه موفق نمی شوند بطور طبیعی بچه خود را به …

بیشتر بخوانید »

چه اقداماتی موجب سخت شدن زایمان طبیعی می گردد؟

زایمان طبیعی : در واقع خروج جنین،جفت و کیسه آب از فضای رحم بطور خودبه خود و فیزیولوژیک است. خارج شدن جنین از طریق باز شدن آهسته و خود به خودی دهانه رحم و پایین آمدن (نزول )تدریجی و نرم نرم سر جنین در کانال زایمان ( واژن مادر ) …

بیشتر بخوانید »