تاریخ امروزدی ۲۸, ۱۴۰۰

زنگ تفریح و مطالعه

حفظ روحیه مادر، داشتن سرزندگی و نشاط در بارداری موجب کاهش افکار منفی او و به سلامت بیشتر مادر، رشد جسمی و عاطفی بهتر جنین در شکم او کمک می کند.