تاریخ امروزفروردین ۲۷, ۱۴۰۰

پژوهش مقایسه عوارض نوزاد‌ی بعد از جراحی از سزارین و زایمان طبیعی

عنوان مقاله: مقایسه عوارض نوزادی در نوزاد حاصل از سزارین و زایمان طبیعی

نویسندگان: سعیدی رضا*, معموری غلامعلی, آیتی صدیقه, رحمانی شقایق, غلامی رباط سنگی محبوبه

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بی رویه سزارین در کشور و این که عمل سزارین، مادر و نوزاد را در معرض عوارض مختلفی قرار داده و دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوارض نوزادی در زایمان های طبیعی و سزارین انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی بوده و بر روی نوزادان متولد شده در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) در شهر مشهد انجام شده است. حجم نمونه با اطمینان ۹۵ درصد و توان آزمون ۸۰ درصد ۷۷۰ نوزاد به روش غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون های تی دانشجویی من ویتنی و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: از تعداد ۷۷۰ نوزاد مورد مطالعه، ۴۲۶ نوزاد با زایمان سزارین و ۳۴۴ نوزاد با زایمان طبیعی متولد گردیده اند. بین دو روش زایمان از لحاظ بروز سندرم زجر تنفسی نوزاد که در سزارین ۳۱ نفر (۷٫۳ درصد) و در زایمان طبیعی ۱۲ نفر (۳٫۷ درصد) بود تفاوت معناداری وجود داشت (P=0.002). همچنین خفگی زایمانی در سزارین ۱۴ نفر (۳٫۴ درصد) و در زایمان طبیعی ۱۴ نفر (۳٫۴ درصد) بود (P=0.001). بروز تاکی پنه گذرا در سزارین ۲۴ نفر (۷درصد) و در زایمان طبیعی ۲ نفر (۰٫۶ درصد) بود که تفاوت حاصله معنادار بود (P=0.001). نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در سزارین ۳۳ نفر (۱۰٫۲ درصد) و در زایمان طبیعی۲۸ نفر (۶٫۳ درصد) بود که تفاوت معناداری نیز بین دو گروه مشاهده شد (P=0.001). بروز صدمات زایمانی در سزارین ۴۸ نفر (۱۴ درصد) و در زایمان طبیعی ۶ نفر (۱٫۴ درصد) بود و تفاوت معناداری بین دو گروه دیده شد (P<0.001). نتیجه گیری: عوارض تهدیدکننده حیات مانند سندرم زجر تنفسی نوزاد، خفگی زایمانی و تاکی پنه در نوزادان حاصل از سزارین به طور معناداری بیش از نوزادان زایمان طبیعی می باشد.

سلام به همه مامان های باردار گل و پدرهای مهربان. من شعله فراهانی - کارشناس ارشد مامایی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در خدمت شما و در کنار شما هستم تا با یاری و همراهی همدیگر یک دوره بارداری با آرامش، بدون استرس و در بهترین حالت سلامت روانی و جسمی را داشته باشید و در نهایت به رشد و تولد یک نوزاد قوی، شاد و سالم در رحم خود کمک کنید و با خواست خدا زایمانی ایمن، کم عارضه، خوشایند و بسیار خاطره انگیز را تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *