تاریخ امروزاردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

آیا تاثیر امواج موبایل و ماکروفر بر سلامت جنین در بارداری را می دانید؟

حفظ سلامت جنین در بارداری ارتباط مستقیم با تغذیه، داروها و وسایل الکترونیکی که مادر باردار استفاده میکند لذا آگاهی از تاثیر استفاده از تکنولوژی و دستکاه های مختلف در این دوران دارای اهمیت بسیار می باشد.
خطرات استفاده از ماکروفر دربارداری

محققان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺨﺖ ﻭ ﭘﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ.   

ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯼ ﻣﻀﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
 
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ۱۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑوﺮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺁﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﻀﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺍﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﻌﺸﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺗﺸﻌﺸﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ‌ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
 
ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﮒ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﻧﺎﺯﺍﯾﯽ، ﺳﻮﺀﺗﻐﺬﯾﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ، ﺁﺳﯿﺐ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮد.

خطرات استفاده از موبایل دربارداری

ایسنا : کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری از تلفن همراه استفاده می‌کردند و خود نیز این تلفن را به‌کار می‌برند با خطر ابتلا به مشکلات رفتاری مواجه‌ هستند.
به گفته محققانی که درباره تاثیرات استفاده از تلفن همراه بر روی سلامت جسم تحقیق می‌کنند، کودکان مادران بارداری که به‌طور مکرر از تلفن همراه استفاده می‌کنند، با احتمال بیش‌تری درباره ابتلا به مشکلات رفتاری مواجه‌اند. دکتر لیکا کیفتس در دانشگاه کالیفرنیا که ریاست این تحقیقات را برعهده دارد اظهار کرد: این تحقیقات همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی هنوز اعلام نمی‌شود.
کیفتس و تیم تحقیقاتی‌اش ۲۸ هزار کودک ۷ ساله را به همراه مادرانشان مورد پرسش و جو قرار داده‌اند. مادران ٣ درصد از کودکان اظهار کردند که کودکانشان مشکلات خفیف رفتاری داشتند و ٣ درصد هم نیز گفتند کودکانشان رفتارهای عجیب و غریب از خود نشان داده‌اند.

کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری از تلفن همراه استفاده می‌کردند و خود نیز این تلفن را به‌کار می‌برند، ۵۰ درصد بیش‌تر از کودکان دیگر با خطر ابتلا به مشکلات رفتاری مواجه‌اند.

هم‌چنین کودکانی که مادرانشان در زمان بارداری از تلفن همراه استفاده می‌کردند و خود آن‌ها از این فن‌آوری استفاده نمی‌کنند ۴۰ درصد بیش‌تر از کودکان دیگر با خطر ابتلا به مشکلات رفتاری مواجه‌اند. نزدیک به ۵ میلیارد نفر در جهان از تلفن همراه استفاده می‌کنند اما سازمان بهداشت جهانی، جامعه‌ی سرطان آمریکا، موسسات ملی بهداشت این کشور اعلام کردند که شواهدی دال بر مضر بودن استفاده از تلفن همراه وجود ندارد.

? دکتر پریسا یاسمی نژاد روان شناس کودک و نوجوان

سلام به همه مامان های باردار گل و پدرهای مهربان. من شعله فراهانی - کارشناس ارشد مامایی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در خدمت شما و در کنار شما هستم تا با یاری و همراهی همدیگر یک دوره بارداری با آرامش، بدون استرس و در بهترین حالت سلامت روانی و جسمی را داشته باشید و در نهایت به رشد و تولد یک نوزاد قوی، شاد و سالم در رحم خود کمک کنید و با خواست خدا زایمانی ایمن، کم عارضه، خوشایند و بسیار خاطره انگیز را تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *